معرفی نمایشگاه بین المللی

صنایع آموزشی و دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی

نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی و صنایع آموزشی به عنوان رویدادی محتوایی در مسیر توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات بخش غیردولتی تعلیم و تربیت، همزمان با سی امین سال تصویب قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی در اسفند ماه سال 1397 کار خود را آغاز نمود و در نخستین دوره خود میزبان جمع کثیری از فعالان بخش غیردولتی آموزش و پرورش و صنایع آموزشی و استارتاپ ها و شرکت های فناور بود. دوره اول نمایشگاه ضمن پذیرش 400 شرکت کننده از بین مدارس، مراکز و مجتمع های آموزشی غیردولتی و صنایع آموزشی، اهدافی همچون ارائه موفقیت ها و دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی، تبادل دانش و تجارب مدیران، طرح ایده های نوین آموزشی و پژوهشی را دنبال کرده است.

اکنون و درسومین سال تحصیلی که مدارس کشور از بیماری فراگیرکرونا تاثیر جدی پذیرفته اند و به دنبال تحولاتی شگرف و چشمگیری که در عرصه مدرسه داری و ارائه خدمات آموزشی در سطح جامعه رخ داده است، دومین دوره این نمایشگاه در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. رویداد نمایشگاهی بخش غیر دولتی آموزش و پرورش در نظر دارد با تکیه بر تجارب قبلی و با رویکرد و شعار”تکنولوژی آموزشی – آموزش مجازی – یادگیری”، زمینه معرفی توانمندی ها، و دستاوردهای افتخارآمیز مدیران و معلمان عزیز مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی به ویژه در دوران فراگیری کرونا همچنین حضور فعال موسسات خدمات و صنایع آموزشی و شرکت های دانش بنیان و خلاق را فراهم نموده و با نگاهی به موفقیت های مدارس و مراکز در سایر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی و همسایه، میزبان اجزای مختلف زیست بوم تعلیم و تربیت و مدرسه داری در کشور باشد. پیش بینی می شود در این دوره نمایشگاه هزاران  نفر از گروه های مختلف از جمله فعالان بخش غیر دولتی تعلیم و تربیت، مدیران و معلمان مدارس دولتی و غیردولتی، متخصصان و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش، رسانه ها، نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی در دستگاه های مختلف و دانش آموزان و اولیای ایشان از نمایشگاه بازدید کنند.

علاوه بر این در نمایشگاه دوم، رویدادهای متنوعی در حوزه آموزش و یادگیری و فناوری های نوین آموزشی مانند همایش علمی، کارگاه های آموزشی تخصصی، برنامه های فرهنگی و هنری دانش آموزان، عرضه تولید محتوای آموزشی، ارائه تجارب مدرسه داری و خدمات نوین آموزشی توسط متخصصان داخل و خارج از کشور برگزار و به اجرا گذاشته خواهد شد.