اخبار

برگزاري جلسه هماهنگي نمايشگاه دستاوردهاي مدارس و مراکز غيردولتي

شوراي هماهنگي موسسان مدارس غيردولتي شهر تهران و شوراي سياست گذاري نمايشگاه دستاوردهاي مراکز مدارس و مراکز غيردولتي و صنايع آموزشي وابسته برگزار شد.

 

به نقل از گسترش نيوز ، جلسه شوراي هماهنگي موسسان مدارس غيردولتي شهر تهران و شوراي سياست گذاري نمايشگاه براي برگزاري نخستين نمايشگاه دستاوردهاي مراکز مدارس و مراکز غيردولتي و صنايع آموزشي وابسته روزدوشنبه برگزار شد. 

اين جلسه با حضور دکتر محسن بيگي مديرکل محترم مدارس و مراکز غيردولتي و با دستور نمايشگاه مدارس و مراکز غيردولتي و صنايع آموزشي وابسته برگزار شد.

 

 

 

منبع خبر: گسترش نيوزViews: 85کل بازدید 965

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018