قوانین و مقررات اختصاصي

به نام خدا

شیوه نامه و ضوابط ثبت نام نمایشگاه

 

 1. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی جهت شرکت در نمایشگاه می بایست از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایند.
 2. مدارس، مراکزآموزشی وشرکت های صنایع آموزشی که دارای مجوز فعالیت از وزارت آموزش وپرورش و سایر مراجع ذیصلاح مجاز به ثبت نام در سامانه نمایشگاه می باشند.
 3. غرفه مدارس ومراکزآموزشی در سالن ویژه مربوط به هرمنطقه آموزشی جانمایی خواهد شد.
 4. حداقل مساحت غرفه ها برای هر مدرسه و مرکز آموزشی و صنایع آموزشی وابسته 12 مترمربع  می باشد.
 5. هر مدرسه، مرکز آموزشی، شرکت صنایع آموزشی وشرکت های دانش بنیان می توانند از یک غرفه اختصاص یافته در فضای نمایشگاه استفاده نمایند.
 6. فضای مخصوصی جهت برگزاری نشست های هم اندیشی علمی وتربیتی توسط مدارس پیش بینی شده است که با هماهنگی قبلی مورد استفاده قرار می گیرد.
 7. رعایت سیاست ها ومقررات مصوب وزارت آموزش وپرورش وسند تحول بنیادین درارائه دستاوردها وآثار ازجمله "مهارت آموزی،یادگیری مؤثر، محیط بانشاط آموزشی، پرورش اخلاق ومهارت زندگی وپرهیز از آزمون..." الزامی است
 8. شاخص ومحورهای پیشنهادی جهت حضور ومشارکت مدارس که درمدت برگزاری نمایشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد به شرح زیر است:
 • طراحی زیبا ومتناسب غرفه.
 • ارائه طرح ها وایده های نوین آموزشی وتربیتی.
 • خلاقیت ونوآوری در نحوه نمایش دستاوردهای علمی وفرهنگی.
 • معرفی مناسب مدرسه، مرکز وشرکت توسط مسئولان غرفه.
 • استفاده مناسب از فضای مجازی وفن آوری های نوین در محیط آموزشی.
 • ارائه طرح ها وشیوه های تاثیر گذار توسط معلمان ومربیان.
 • اجرای آموزشی های مهارتی در مدرسه وارائه مطلوب آن در نمایشگاه.
 • اجرا ومعرفی برنامه مبتکرانه آموزش خانواده.
 • اجرا وارائه طرح های خلاقانه در جهت اداره مطلوب مدرسه با مشارکت دانش آموزان واولیای ایشان.
 • اجرای برنامه های علمی، فرهنگی وهنری تاثیرگذاردرطول مدت نمایشگاه.

 

 1. شاخص های مورد ارزیابی شرکت ها وموسسات صنایع آموزشی:

    

 • تولید محصول براساس نیازهای آموزشی روز مدارس.
 • استفاده از فکر، ایده ومواد اولیه داخلی در تولید.
 • نرم افزارها ومحصولات آموزشی با رویکرد کارگروهی دانش آموزان.
 • رعایت سیاست ها واصول مصوب وزارت آموزش وپرورش در نظام آموزشی شامل مهارت محوری، پرهیز از آزمون و.....
 • بهره گیری از فن آوری های نوین وشیوه های جذاب وسالم سرگرمی جهت جذب دانش آموزان به نرم افزارهای مفید وتاثیرگذار.

 کل بازدید 1015

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018