تماس با ما

 

ستاد اجرایی نمایشگاه


شماره تماس های اختصاصی نمایشگاه
02122713023
02122748739

شماره تماس ها
22711344-22701309-22739807
فکس 02122748740
آدرس: تهران - میدان تجریش -ابتداي خیابان ولیعصر- جنب بانک ملت ، پلاك 3159 - طبقه دومکل بازدید 1111

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018