اهداف نمایشگاه

اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته

خلاقیت مهارت یادگیری

اهداف

1- معرفی دستاوردها و موفقیت های بخش غیردولتی در حوزه تعلیم و تربیت.

2- تقویت رویکرد پژوهش محوری و مهارت آموزی در مجموعه مدارس غیردولتی.

3- کمک به توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز غیردولتی و افزایش سهم بخش غیردولتی.

4- ارائه ایده های نوین آموزشی و تربیتی در جهت دست­یابی به اهداف متعالی تعلیم و تربیت.

5- تبادل تجربیات مؤسسان و مدیران در امر مدرسه داری و پاسخگویی به نیازهای روز دانش­آموزان.

6- معرفی وارائه خدمات ومحصولات شرکت های دانش بنیان واستارت آپ های آموزشی

7- معرفی و ارائه محصولات و تولیدات آموزشی وفن آوری های نوین جهت تسهیل یادگیری و موفقیت دانش­آموزان.

 

 

 کل بازدید 976

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018